ข้อมูลฟาร์ม

พับแผนที่ทัวร์ฟาร์มไต้หวัน

ภาษาเกาหลี
ญี่ปุ่น
ภาษาเวียดนาม
ภาษาเกาหลี
ญี่ปุ่น
ภาษาเวียดนาม

Taiwan Special Agro-tourism

การเลี้ยงปลา、สัตว์、ผึ้ง
ดอกไม้、สมุนไพร/สีสมุนไพร
ข้าว、ธัญพืชต่างๆ、ป่าไม้
ชา、กาแฟ、โกโก้

การเดินทางดอกไม้

การท่องเที่ยวเชิงประมง

100 ชนิดของการเดินทาง