ป่าไผ่ หมู่เกาะไต้หวันที่ยาวและแคบทางตอนเหนือและตอนใต้มีภูเขาและป่าไม้ที่สวยงามเมื่อฟังเสียงสายน้ำไหลเชี่ยวและเสียงนกและแมลงคุณจะสัมผัสได้ถึงความสวยงามของภูเขาของไต้หวัน
ธีมหลักในป่าใหญ่ที่นี่คงหนีไม่พ้น ป่าไผ่ นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพในป่า ความงามของป่าไผ่ที่สูงตระหง่านงดงาม ได้สูดน้ำมันหอมระเหยไฟทอนไซด์ (Phytoncide) รับประจุไฟฟ้าลบจากธรรมชาติ นักท่องเที่ยวจะได้ท่องเที่ยงเชิงนิเวศในป่าไผ่ ได้รู้จักกับป่าไม้ธรรมชาติ ได้รู้จักกับต้นไม้และพืชนานาชนิด และยังได้เรียนรู้กับการเกษตรแบบดั้งเดิม เช่น เก็บหน่อไม้ ทำ DIY งานประดิษฐ์จากไม้ไผ่ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหนแน่นอน

ไว้ทริปแนะน

หมายเลขโทรศัพท์: 03-9809619
ที่อยู่: เลขที่ 58-1 ซอยไท่ผิง อำเภอต้าถง ชนบทอี๋หลัน
หมายเลขโทรศัพท์: 03-9809619
ที่อยู่: เลขที่ 58-1 ซอยไท่ผิง อำเภอต้าถง ชนบทอี๋หลัน
หมายเลขโทรศัพท์: 02-26617358
ที่อยู่: ชุมชนซินเสียน เขตอูไหล เมืองซินเป่ย
หมายเลขโทรศัพท์: 03-3821506
ที่อยู่: เลขที่ 35 เจียจื้อ แขวงเสียอวิ๋น เขตฟู่ซิง เมืองเถาหยวน
หมายเลขโทรศัพท์: 03-727-2917
ที่อยู่: อำเภออู่ฟง ชนบทซินจู๋ และอำเภอไท่อัน ชนบทเหมียวลี่
หมายเลขโทรศัพท์: 04-25901020
ที่อยู่: เขตเหอผิงเมืองไทจง
หมายเลขโทรศัพท์: 04-25951214
ที่อยู่: เลขที่ 200-8 ถนนตงกวนสายหนึ่ง เขตเหอผิง เมืองไทจง
หมายเลขโทรศัพท์: 04-25877901
ที่อยู่: เขตเหอผิง เมืองไทจง
หมายเลขโทรศัพท์: 04-25991195
ที่อยู่: ชุมชนต้าถง อำเภอเหยินอ้าย ชนบทหนันโถ (ช่วงรอยต่อระหว่างชนบทหนันโถและชนบทฮวาเหรียน)
หมายเลขโทรศัพท์: 049-2974511
ที่อยู่:เลขที่ 153 ถนนต้าอัน ตำบลชินอ้าย อำเภอเหยินอ้าย ชนบทหนันโถ
หมายเลขโทรศัพท์: 05-2679917
ที่อยู่: เลขที่ 59 ชุมชนจงเจิ้ง อำเภออาลีซาน ชนบทเจียอี้
หมายเลขโทรศัพท์: 07-6895123
ที่อยู่: เลขที่ 78 เถิงจือ แขวงเป่าซาน เขตเถาหยวน เมืองเกาสง
หมายเลขโทรศัพท์: 08-8861211
ที่อยู่: เลขที่ 201 ถนนกงหยวน ตำบลเขิ่นติง อำเภอเหิงชุน ชนบทผิงตง
หมายเลขโทรศัพท์: 08-87013935
ที่อยู่: เลขที่ 23 ถนนตันลู่ซอย 2 ตำบลตันลู่ อำเภอซือจื่อ ชนบทผิงตง
หมายเลขโทรศัพท์: 03-8812377
ที่อยู่: เลขที่ 161 ถนนกว่างตง ตำบลฟู่หยวน อำเภอยุ่ยซุ่ย ชนบทฮวาเหรียน
หมายเลขโทรศัพท์: 038-641594
ที่อยู่: เลขที่ 65 ถนนหลินหยวน อำเภอฟงโซ่ว ชนบทฮวาเหรียน
หมายเลขโทรศัพท์: 089-510961
ที่อยู่: เลขที่ 268 ถนนหลงฉวน อำเภอเปยหนัน ชนบทไถตง
หมายเลขโทรศัพท์: 0912-103376
ที่อยู่: เลขที่เซี่ยงหยังหมายเลข 7 หมู่ 3 ตำบลลี่เต้า อำเภอไห่ยุ่ย ชนบทไถตง
หมายเลขโทรศัพท์: 03-9540823
ที่อยู่:เลขที่ 118 ถนนจงเจิ้งเป่ย อำเภอหลัวตง ชนบทอี๋หลัน
หมายเลขโทรศัพท์: 03-3821533
ที่อยู่: เลขที่ 35 เจียจื้อ แขวงอวิ๋นหลี่ เขตฟู่ซิง เมืองเถาหยวน
หมายเลขโทรศัพท์: 04-25951214
ที่อยู่: เลขที่ 200-8 ถนนตงกวาน เขตเหอผิง เมืองไทจง
หมายเลขโทรศัพท์: 049-2974499
ที่อยู่: เลขที่ 153 ถนนต้าอัน อำเภอเหยินอ้าย ชนบทหนันโถ
หมายเลขโทรศัพท์: 05-2590211
ที่อยู่: เลขที่ 16 บ้านอู่หู่เหลียวหมู่ 1 ตำบลซินฝู อำเภอฟันลู่ ชนบทเจียอี้
หมายเลขโทรศัพท์: 08-8701499
ที่อยู่: เลขที่ 23 ตันลู่ซอย 2 อำเภอซือจื่อ ชนบทผิงตง
หมายเลขโทรศัพท์: 03-8641594
ที่อยู่: เลขที่ 65 ถนนหลินหยวน อำเภอโซ่วฟง ชนบทฮวาเหรียน
หมายเลขโทรศัพท์: 089-510961
ที่อยู่: เลขที่ 290 ถนนหลงฉวน ตำบลเวินฉวน อำเภอเปยหนัน ชนบทไถตง
หมายเลขโทรศัพท์: 03-9545114
ที่อยู่:เลขที่ 118 ถนนจงเจิ้งเป่ย อำเภอหลัวตง ชนบทอี๋หลัน
หมายเลขโทรศัพท์: 04-25774146
ที่อยู่: เลขที่ 647 ถนนตงกวน เขตหลินซื่อ เมืองไทจง
หมายเลขโทรศัพท์: 05-2787006
ที่อยู่: เลขที่ 4 ถนนหลินเซินซี เขตตง เมืองเจียอี้
หมายเลขโทรศัพท์: 05-2761601
ที่อยู่: เลขที่ 1 ถนนหลินเซินซี เขตตง เมืองเจียอี้
หมายเลขโทรศัพท์: 03-8751703
ที่อยู่: เลขที่ 99 ซอย 99 ถนนหลินเซิน ตำบลเซินหยง อำเภอฟ่งหลิน ชนบทฮวาเหรียน
หมายเลขโทรศัพท์: 05-3601801
ที่อยู่: เลขที่ 54 ซื่อก๔ ตำบลเอ๋ากู่ อำเภอตงสือ ชนบทเจียอี้
หมายเลขโทรศัพท์: 08-7813529
ที่อยู่: เลขที่ 221-1 ถนนเฉาอี้ อำเภอเฉาโจว ชนบทผิงตง
หมายเลขโทรศัพท์: 03-8700870#9
ที่อยู่: เลขที่ 31 ถนนหนงฉั่ง อำเภอกวงฟู่ ชนบทฮวาเหรียน
หมายเลขโทรศัพท์: 03-9981060
ที่อยู่: เลขที่ 55 ถนนจงเจิ้ง อำเภอหนันอ้าว ชนบทอี๋หลัน
หมายเลขโทรศัพท์: 03-9224307
ที่อยู่: เลขที่ 163 ถนนหยวนซานตอนหนึ่ง อำเภอหยวนซาน ชนบทอี๋หลัน
หมายเลขโทรศัพท์: 02-28082995
ที่อยู่: เลขที่ 68 ถนนจงเจิ้งตงตอนสอง เขตตั้นสุ่ย เมืองซินเป่ย
หมายเลขโทรศัพท์: 03-3912142
ที่อยู่: เลขที่ 207 ปาหลิง เขตฟู่ซิง เมืองเถาหยวน
หมายเลขโทรศัพท์: 03-7878851
ที่อยู่: เลขที่ 73 ถนนจงเจิ้ง อำเภอซานอี้ ชนบทเหมียวลี่
หมายเลขโทรศัพท์: 04-8797640
ที่อยู่: เลขที่ 20 ถนนหยวนจี๋ อำเภอเอ้อสุ่ย ชนบทจังหว้า
หมายเลขโทรศัพท์: 05-2679755
ที่อยู่: เลขที่ 68 ชุมชนจงเจิ้ง อำเภออาลีซาน ชนบทเจียอี้
หมายเลขโทรศัพท์: 03-8876631
ที่อยู่: เลขที่ 58 ถนนเวินฉวนสายหนึ่ง อำเภอยุ่ยซุ่ย ชนบทฮวาเหรียน
หมายเลขโทรศัพท์: 08-9771912
ที่อยู่: เลขที่ 35-2 เวินฉวน ตำบลจินหลุน อำเภอไท่ม๋าหลี่ ชนบทไถตง
Scroll to Top