ผัก ฤดูกาลตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิไปจนถึงฤดูหนาวผักป่าตามฤดูกาลที่สดใหม่และเขียวชอุ่มเป็นอาหารที่ขาดไม่ได้ของอาหารไต้หวันที่ให้ความสำคัญกับอาหารสำเร็จรูป
แม้ว่าพื้นที่ของไต้หวันจะไม่มากมายนัก แต่ไต้หวันกลับมีภูมิประเทศที่หลากหลาย ได้แก่ เนินเขา ภูเขา ที่ราบ ลำธารหลายสายที่ไหลมาบรรจบ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของไต้หวันมีมากมายหลายชนิดหลากสายพันธุ์ การเกษตรของไต้หวันตรงจะเน้นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาจจะปลูกแบบเอ้าดอร์ อาจจะปลูกในเรือนกระจก มีทั้งฟักทอง ข้าวโพด ขมิ้น ต้นหอม มันหวาน หัวไชเท้า ปลูกพืชผสมผสานให้เต็มทั้งผืนดิน ซึ่งจะแตกต่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีพื้นที่เน้นการปลูกพืชแบบเชิงเดี่ยว ผู้มาเยี่ยมชมจะได้สัมผัสกับความผูกพันของเกษตรกรกับผืนดิน ที่รอคอยต้อนรับผู้มาเยือน พร้อมทั้งทดลองทำการรเกษตร กำจัดศัตรูพืช รวมถึงสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของเกษตรกร

ไว้ทริปแนะน

หมายเลขโทรศัพท์: 0932-088992
ที่อยู่: เลขที่ 107-7 ถนนซินหนัน ตำบลซินหนัน อำเภอจ้วงเหวย ชนบทอี๋หลัน
หมายเลขโทรศัพท์: 0937-995104
ที่อยู่: เลขที่ 13-2 ถนนตงซิง ตำบลเทียนฝู อำเภอซันซิง ชนบทอี๋หลัน
หมายเลขโทรศัพท์: 0912-472001
ที่อยู่: เลขที่ 43 ถนนปี้ซาน เขตเน่ยหู เมืองไทเป
หมายเลขโทรศัพท์: 0955-982895
ที่อยู่: เลขที่ 76 ซอย 370 ถนนจื้อซ่านตอนสาม เขตซื่อหลิน เมืองไทเป
หมายเลขโทรศัพท์: 0956-303520
ที่อยู่: เลขที่ 102-1 ถนนหย่งซิงเขตซินเตี้ยน เมืองซินเป่ย
หมายเลขโทรศัพท์: 02-22932167
ที่อยู่: เลขที่ 241-1 ถนนอวี้สื่อ เขตอู่กู่ เมืองซินเป่ย
หมายเลขโทรศัพท์: 0961-555515
ที่อยู่: เลขที่ 74 ลิ่วกู่หลินโข่ว แขวงฉงเหอ เขตจินซัน เมืองซินเป่ย
หมายเลขโทรศัพท์: 03-3825951
ที่อยู่: เลขที่ 5 หมู่ 13 แขวงซันหมิง เขตฟู่ซิง เมืองเถาหยวน
หมายเลขโทรศัพท์: 037-762007
ที่อยู่: เลขที่ 92-2 ฟงซู่วอ ตำบลฟงซู่ อำเภอทงเซียว ชนบทเหมียวลี่
หมายเลขโทรศัพท์: 037-783648
ที่อยู่: เลขที่ 120 หมู่ 10ตำบลเฉิงหนัน อำเภอทงเซียว ชนบทเหมียวลี่
หมายเลขโทรศัพท์: 037-932208
ที่อยู่: เลขที่ 65-2 หมู่ 5 ตำบลไป่โซ่ว อำเภอซือถัน ชนบทเหมียวลี่
หมายเลขโทรศัพท์: 037-951522
ที่อยู่: เลขที่ 13 ตำบลเจียงหมาอำเภอต้าหู ชนบทเหมียวลี่
หมายเลขโทรศัพท์: 04-25878146
ที่อยู่: เลขที่ 198 ถนนตงหลัน อำเภอตงซื่อ ชนบทไทจง
หมายเลขโทรศัพท์: 0937-959397
ที่อยู่: เลขที่ 2 ซอย 310ซอยลี่เต๋อ เขตอูฉี เมืองไทจง
หมายเลขโทรศัพท์: 04-8521898
ที่อยู่: เลขที่ 829 ถนนหลิ่วเฉียวตง ตำบลเปยเจี่ยว อำเภอผู่ซิน ชนบทจังหว้า
หมายเลขโทรศัพท์: 04-8982070
ที่อยู่: เลขที่ 36 ถนนกว้อหู ตำบลซินเจีย อำเภอฟังหวั่น ชนบทจังหว้า
หมายเลขโทรศัพท์: 049-2926959
ที่อยู่: เลขที่ 58ถนนตงยุ่น ตำบลสุ่ยโถ อำเภอผูหลี่ ชนบทหนันโถ
หมายเลขโทรศัพท์: 04-23805696
ที่อยู่: เลขที่ 11 ถนนอี้ซินซอย 2 ตำบลอี้ซิน อำเภอผูหลี่ ชนบทหนันโถ
หมายเลขโทรศัพท์: 0939-735339
ที่อยู่: เลขที่ 78 เหยนจั้น ตำบลอูถู อำเภอหลินเน่ย ชนบทอวิ๋นหลิน
หมายเลขโทรศัพท์: 06-7945571
ที่อยู่: เลขที่ 48 เจียงฟู่ แขวงเจียงฟู่ เขตเจียงจวิน เมืองไถหนาน
Scroll to Top