ปศุสัตว์ ตื่นขึ้นมาในฟาร์มในตอนเช้าสูดอากาศบริสุทธิ์ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติใกล้ชิดกับสัตว์ที่น่ารักและมีเสน่ห์ดูลูกวัวกระดิกหางและสัมผัสกับความสนุกสนานในการรีดนม!
ธุรกิจโคนมถือเป็นธุรกิจที่ได้รับการปกป้องจากมาตรการของรัฐ เมื่อในประเทศมีหญ้ามีวัวและมีแกะแล้วนั้น ถึงแม้หากเกิดสงครามต้องปิดประเทศก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการขาดแคลนโปรตีน นอกจากนี้วัวและแกะกินหญ้าทำให้ไม่เกิดการแย่งอาหารของมนุษย์ ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปยังนมมีมากหลายหลายชนิด เช่น ชีส หากธุรกิจโคนมมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีก็สามารถบ่งบอกได้ว่าประเทศมีเศรษฐกิจที่ดีด้วย

ไม่เพียงแค่ปศุสัตว์โคนมเลี้ยงวัว แพะ สุกรไต้หวัน เป็ด ห่าน ไก่ไข่ ที่กำลังเฟื่องฟูเท่านั้น แต่ปศุสัตว์เชิงนันทการทั่วไต้หวันก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน เล่นกับแพะที่อี๋หลาน รีดนมวัวทานชีสที่เหมียวลี่ ป้อนนมวัวที่เจียอี้ สัมผัสกับสัตว์ใหญ่อย่างใกล้ชิด ทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวอย่างสนุกสนาน และที่พลาดไม่ได้เลยคือสัมผัสการเลี้ยงวัวแกะแบบธรรมชาติในทุ่งหญ้ากว้างที่ฮวาเหลียนและไถตง

ไว้ทริปแนะน

หมายเลขโทรศัพท์: 03-9567724
ที่อยู่: เลขที่ 17 ซอย 239 ถนนฉางชุน อำเภอตงซาน ชนบทอี๋หลัน
หมายเลขโทรศัพท์: 03-4266987
ที่อยู่: เลขที่ 1-5 ซอย 382ถนนหมิงฉวนสายสาม เขตจงลี่ เมืองเถาหยวน
หมายเลขโทรศัพท์: 03-5801000
ที่อยู่: เลขที่ 20 หมู่ 7 ตำบลต้าหู อำเภอเป่ยผู่ ชนบทซินจู
หมายเลขโทรศัพท์: 037-584743#1
ที่อยู่: เลขที่ 9-6 ตงฉีติ่ง หมู่ 12 ตำบลฉีติ่ง อำเภอจู๋หนัน ชนบทเหมียวลี่
หมายเลขโทรศัพท์: 037-931264
ที่อยู่: เลขที่ 14-1 หมู่ 11 ตำบลหย่งซิง อำเภอซือถัน ชนบทเหมียวลี่
หมายเลขโทรศัพท์: 037-782999
ที่อยู่: เลขที่ 166 ตำบลหนันเหอ อำเภอทงเซียว ชนบทเหมียวลี่
หมายเลขโทรศัพท์: 04-7869703
ที่อยู่: เลขที่ 13 ซอย 60 แยก 13 ถนนวันฝู อำเภอฮวาถัน ชนบทจังหว้า
หมายเลขโทรศัพท์: 04-7370949
ที่อยู่: เลขที่ 218 ถนนสุ่ยเยว่ถัย เมืองจังหว้า
หมายเลขโทรศัพท์: 05-2030666
ที่อยู่: เลขที่ 45 หมู่ 15 ตำบลสือลั่ว อำเภอจงผู่ ชนบทเจียอี้
หมายเลขโทรศัพท์: 05-2538505
ที่อยู่: เลขที่ 2-6 หมู่ 4 ตำบลเหยนกว่าน อำเภอจงผู่ ชนบทเจียอี้
หมายเลขโทรศัพท์: 06-6901101
ที่อยู่: เลขที่ 178-1 หมู่บ้านซันควั่ยชู่ แขวงตู้โถว เขตกวานเถียน เมืองไถหนาน
หมายเลขโทรศัพท์: 07-7932223
ที่อยู่: เลขที่ 12 ซอย135 แยก 10 ถนนหมิงเซิ่ง เขตเสี่ยวกั่ง เมืองเกาสง
หมายเลขโทรศัพท์: 07-6514567
ที่อยู่: เลขที่ 198 ถนนเหอซาน เขตต้าซู่เมืองเกาสง
หมายเลขโทรศัพท์: 07-6961317
ที่อยู่: เลขที่ 302-96 ถนนหย่งหวา เขตลู่จู๋เมืองเกาสง
หมายเลขโทรศัพท์: 08-7831592
ที่อยู่: เลขที่ 8 ถนนอิ๋งชวี ตำบลวั่นจิน อำเภอวั่นหลวน ชนบทผิงตง
หมายเลขโทรศัพท์: 03-8772666
ที่อยู่: เลขที่ 20 ถนนหย่งฝู อำเภอฟ่งหลินชนบทฮวาเหรียน
หมายเลขโทรศัพท์: 03-8876611
ที่อยู่: เลขที่ 157 หมู่ 6 ตำบลอู่เฮ่ออำเภอยุ่ยซุ่ย ชนบทฮวาเหรียน
หมายเลขโทรศัพท์: 03-8875588
ที่อยู่: เลขที่ 230 ถนนจงซันตอนสาม อำเภอยุ่ยซุ่ย ชนบทฮวาเหรียน
หมายเลขโทรศัพท์: 089-571002
ที่อยู่: ฟาร์มปศุสัตว์เลขที่ 1ตำบลหมิงฟง อำเภอเปยหนัน ชนบทไถตง
หมายเลขโทรศัพท์: +886-6-576-0121
ที่อยู่: No.60, Qiziwa, Danei District, Tainan City
Scroll to Top