ชา ไต้หวันมีภูมิอากาศที่เหมาะสำหรับการปลูกชามาก มีภูเขาสูงระดับต่างๆทั้งเทือกเขาและภูเขาที่เป็นธรรมชาติ
ไต้หวันมีภูมิประเทศที่เหมาะแก่การปลูกชา ความสูงของภูเขาที่ระดับน้ำทะเลต่างกัน จะให้ผลผลิตใบชาที่ต่างพันธุ์กันออกไป ดั่งเช่นดอกไม้หลากสายพันธ์ที่เจอดิน ลม สภาพแวดล้อมที่แตกต่าง เมื่อผลิบานก็เกิดกลิ่นหอมที่ต่างกัน

ชาอูหลงเป็นชาที่ผ่านการหมักเพียงบางส่วน สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ ชาเปาจ่งที่ผ่านกระบวนการหมักใบชาเพียง 10% ชาเกาซานอูหลงและชาตงติ่งอูหลงที่ผ่านกระบวนการหมักใบชา 20% ชาเถี่ยกวนอินที่ผ่านกระบวนการหมัก 30% ชาตงฟางเหม่ยเหยินผ่านกระบวนการหมักที่ 45% เป็นต้น ชาเปาจ่งจะให้กลิ่นหอมอ่อนๆ ชาอูหลงเมื่อดื่มเข้าไปแล้วยังความหอมอบอวลอยู่ในคอ ชาเถี่ยกวนอินหอมอบอวลทั้งยังแก้เลี่ยน ดื่มชา 1 ถ้วยหลังรับประทานอาหารช่วยล้างปาก ชาตงฟางเหม่ยเหยินชาเอกลักษณ์ของไต้หวัน แฝงรสผลไม้สุกและน้ำผึ้งอ่อนๆ ดื่มแล้วให้ความรู้สึกสดชื่นเกินกว่าจะบรรยาย ที่ขาดไม่ได้คือชาแดงไต้หวัน(Black tea) เพียงใส่น้ำร้อนก็ได้กลิ่นหอมของผลไม้สุกและน้ำผึ้ง ให้ความสดชื่นเป็นที่สุด

ไว้ทริปแนะน

หมายเลขโทรศัพท์: 03-9588947
ที่อยู่: เลขที่115ถนนจงเฉิง ตำบลตงซาน ชนบทอี๋หลัน
หมายเลขโทรศัพท์: 03-587959
ที่อยู่: เลขที่173 ถนนจงเฉิง ตำบลตงซาน ชนบทอี๋หลัน
หมายเลขโทรศัพท์: 03-3241888
ที่อยู่: เลขที่ 1 เมาเหว่ยฉี หมู่ 12 แขวงเคิงจื่อ เขตหลูจู๋ เมืองเถาหยวน
หมายเลขโทรศัพท์: 03-3503795
ที่อยู่: เลขที่852/3 ถนนจงอี้ตอนหนึ่ง เขตกุยซาน เมืองเถาหยวน
หมายเลขโทรศัพท์: 03-5800765
ที่อยู่: เลขที่19 หมู่ 11 หมู่บ้านสือจิ่ง อำเภอเอ๋อเหมย ชนบทซินจู๋
หมายเลขโทรศัพท์: 049-2897861
ที่อยู่: เลขที่5-30 ซอยโหยสุ่ย หมู่บ้านจงหมิง อำเภออวี๋ฉือ ชนบทหนันโถ
หมายเลขโทรศัพท์: 049-2897238
ที่อยู่: เลขที่5 ซอยเซียงฉา ตำบลซินเฉิง อำเภออวี๋ฉือ ชนบทหนันโถ
หมายเลขโทรศัพท์: 049-2897678
ที่อยู่: เลขที่ 17-1ซอยเซียงฉา ตำบลซินเฉิง อำเภออวี๋ฉือ ชนบทหนันโถ
หมายเลขโทรศัพท์: 0930-083839
ที่อยู่: เลขที่ 5-1ซอยเซียงฉา ตำบลซินเฉิง อำเภออวี๋ฉือ ชนบทหนันโถ
หมายเลขโทรศัพท์: 049-2895938
ที่อยู่: เลขที่ 31-6 ซอยต้าเย่น ตำบลต้าเย่น อำเภออวี๋ฉือ ชนบทหนันโถ
หมายเลขโทรศัพท์: 049-2643919
ที่อยู่: เลขที่ 19 ถนนเหยนผิง อำเภอจู๋ซาน ชนบทหนันโถ
หมายเลขโทรศัพท์: 05-2562788
ที่อยู่: เลขที่ 127-2 หมู่ 4 ตำบลเล่อเหย่ อำเภออาลีซาน ชนบทเจีนอี้
หมายเลขโทรศัพท์: 05-2561483
ที่อยู่: เลขที่280 หมู่9 ตำบลเล่อเหย่ อำเภออาลีซาน ชนบทเจียอี้
หมายเลขโทรศัพท์: 05-257 1123
ที่อยู่: เลขที่ 3 ไร่ลำใย อำเภอเหมยซาน ชนบทเจียอี้
หมายเลขโทรศัพท์: 0939-796793
ที่อยู่: เลขที่7-18ซี่ติ่ง ตำบลกงเถียน อำเภอฟันลู่ ชนบทเจียอี้
หมายเลขโทรศัพท์: 03-8871878
ที่อยู่: เลขที่ 256-1 ถนนจงเจิ้งหนันลู่ หมู่ 13 ตำบลอู่เฮ่อ อำเภอยุ่ยซุ่ย ชนบทฮวาเหลียน
หมายเลขโทรศัพท์: 03-8871463
ที่อยู่: เลขที่169 หมู่ 7 ตำบลอู่เฮ่อ อำเภอยุ่ยซุ่ย ชนบทฮวาเหลียน
หมายเลขโทรศัพท์: 089-550339
ที่อยู่: เลขที่ 358 ถนนเป่ยซาน ตำบลหลงเถียน อำเภอลู่เหย่ ชนบทไถตง
หมายเลขโทรศัพท์: 089-227660
ที่อยู่: เลขที่ 342-1 ถนนปินหลั่ง ตำบลปินหลั่ง อำเภอเปยหนัน ชนบทไถตง
หมายเลขโทรศัพท์: 089-550699
ที่อยู่: เลขที่ 55 ถนนชุนหนันสายสอง ตำบลหลงเถียน อำเภอลู่เหย่ ชนบทไถตง
Scroll to Top