ผึ้ง ผู้เยี่ยมชมให้บริการทัวร์ระบบนิเวศผึ้งเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเข้าใจกระบวนการจับผึ้งการรวบรวมผลิตภัณฑ์ผึ้งการแปรรูปการเก็บรักษาฯลฯ
ผึ้งเป็นคอนเซปหลักของบริเวณงาน ผู้จัดงานจัดให้มีการนำชมระบบนิเวศของผึ้ง ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจถึงขั้นตอนการเลี้ยงผึ้ง การจัดเก็บน้ำผึ้ง การแปรรูปและการเก็บรักษา ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม DIY ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ผู้เยี่ยมชมจะได้สัมผัสประสบการณ์การเก็บน้ำผึ้ง เก็บเกสร พร้อมทั้งทดลองเป็นเกษตรกรเลี้ยงผึ้ง 1 วันเต็มๆ

ไว้ทริปแนะน

หมายเลขโทรศัพท์: 0932-088992
ที่อยู่: เลขที่ 107-7 ถนนซินหนัน ตำบลซินหนัน อำเภอจ้วงเหวย ชนบทอี๋หลัน
Scroll to Top