สมุนไพรและการย้อมสีธรรมชาติ วนิลาและสีธรรมชาติจากพืช ไม่เพียงสามารถนำมาทำเป็นอาหาร เป็นยา สร้างงานศิลปะแล้วนั้น ยังทำให้ไต้หวันอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมที่มาจากธรรมชาติ
ไต้หวันมีพืชพันธุ์สมุนไพรมากกว่า 1,000 ชนิด ไม่ว่าจะเป็นใบบัวบก สายน้ำผึ้ง อบเชย ผักชื่อชง (Zanthoxylum ailanthoides) ตะไคร้ภูเขา ทองพันชั่ง ต้นฟลามิงโก้ ถือเป็นยาบำรุงร่างกาย ถือเป็นผักที่ใช้ทำอาหาร และยังถือเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมสดชื่นอีกด้วย

โรงงานผ้ามัดย้อมเหมียวลี่ นำพืชมาสร้างสรรค์ศิลปะ โดยการหมักตัวของยีสต์จะได้สีธรรมชาติ และได้ก่อให้เกิดสถานที่การเรียนรู้งานศิลปะขึ้น

วนิลาและสีธรรมชาติจากพืช ไม่เพียงสามารถนำมาทำเป็นอาหาร เป็นยา สร้างงานศิลปะแล้วนั้น ยังทำให้ไต้หวันอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมที่มาจากธรรมชาติ

ไว้ทริปแนะน

หมายเลขโทรศัพท์: 03-9232808
ที่อยู่: เลขที่ 42-21 ถนนหลัยเฉิง ตำบลถงเล่อ อำเภอหยวนซาน ชนบทอี๋หลัน
หมายเลขโทรศัพท์: 02-86626699
ที่อยู่: เลขที่ 1-1 ต้าหลุนเหว่ย แขวงอาโหย๋ เขตเซินเคิง เมืองซินเป่ย
หมายเลขโทรศัพท์: 037-879198
ที่อยู่: เลขที่ 1-5 ป้องซานเซี่ย หมู่ 13 ตำบลซวงถัน อำเภอซันอี้ ชนบทเหมียวลี่
หมายเลขโทรศัพท์: 04-25893280
ที่อยู่:เลขที่ 43-3 ซีผิง ตำบลซีผิง อำเภอจว๋อหลัน ชนบทเหมียวลี่
หมายเลขโทรศัพท์: 049-2273797
ที่อยู่: เลขที่ 16-8 ซอยเถียนจ่าย ตำบลเถียนจ่าย อำเภอหมินเจียน ชนบทหนันโถว
หมายเลขโทรศัพท์: 049-2991930
ที่อยู่: เลขที่ 1 ถนนจงเหวิน อำเภอผูหลี่ชนบทหนันโถ
หมายเลขโทรศัพท์: 05-3774916
ที่อยู่: เลขที่ 152-23 ซันเจี้ยผู่ ตำบลซันเจี้ย อำเภอสุ่ยซ่าง ชนบทเจียอี้
หมายเลขโทรศัพท์: 07-6511226
ที่อยู่: ตรงข้ามเลขที่ 45 ซอย134 ถนนจงซัน แขวงสุ่นเหลียว เขตต้าซู่ เมืองเกาสง
หมายเลขโทรศัพท์: 08-7722077
ที่อยู่: เลขที่ 126 ถนนกว้อเจียง อำเภอหลี่กั่ง ชนบทผิงตง
หมายเลขโทรศัพท์: 08-7625496
ที่อยู่: ถนนจิ่วหยูตอนสอง อำเภอจิ่วหยูชนบทผิงตง
หมายเลขโทรศัพท์: 0800-385858
ที่อยู่: เลขที่ 8 ฟาร์มทดลองตำบลหมิงฟง อำเภอเปยหนัน ชนบทไถตง
Scroll to Top