กาแฟ กาแฟไต้หวันถือเป็นกาแฟที่มีคุณภาพ ชาวสวนจะปลูกกาแฟออร์แกนิคและเน้นคุณภาพเป็นหลัก ดังนั้นพื้นที่ในการปลูกกาแฟจะเน้นพื้นที่ไม่ใหญ่หนัก ซึ่งทำให้กาแฟมีราคาสูงกว่าท้องตลาด แต่ก็เป็นที่ต้องการของคอกาแฟทั้งหลาย เนื่องจากกาแฟมีรสชาติและคุณภาพที่ดี
ไต้หวันในยุคปัจจุบัน กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากชนิดหนึ่งรองมาจากชา

เมล็ดกาแฟก็เหมือนกับชา ที่ปลูกในความสูงที่ระดับน้ำทะเล สภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เหมือนกัน ก็จะให้กลิ่นและรสชาติที่แตกต่างกัน กาแฟอาหลีซานให้รสสัมผัสที่หอมกรุ่น กาแฟของอำเภอรุ่ยสุ่ยเมืองฮวาเหลียนยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ทางรสชาติของต้นกาแฟเก่าแก่ หยูนหลินกู่เคิงถือเป็นเมืองแรกที่นำเทรนด์ในการปลูกกาแฟในไต้หวัน

นอกจากนี้ยังมีเมืองไถหนานอำเภอตงซาน เมืองหนานโถวอำเภอกั๋วซิ่ง เมืองหนานโถวฟาร์มฮุ่ยซุน เมืองผิงตงซานตี้เหมิน เมืองอี๋หลานหนานเอ้า และเมืองไถตงจือเปิ่น เมืองไถตงต๋าเหริน เมล็ดกาแฟเหล่านี้ไม่ว่าจะปลูกกาแฟอย่างเดียว หรือปลูกใต้ต้นหมาก ใต้ต้นลำไย ไม่ว่าจะอากาศปลอดโปร่งหรือมีเมฆหมอก เหล่านี้ล้วนทำให้กาแฟมีรสชาติแตกต่างกันออกไป

กาแฟไต้หวันถือเป็นกาแฟที่มีคุณภาพ ชาวสวนจะปลูกกาแฟออร์แกนิคและเน้นคุณภาพเป็นหลัก ดังนั้นพื้นที่ในการปลูกกาแฟจะเน้นพื้นที่ไม่ใหญ่หนัก ซึ่งทำให้กาแฟมีราคาสูงกว่าท้องตลาด แต่ก็เป็นที่ต้องการของคอกาแฟทั้งหลาย เนื่องจากกาแฟมีรสชาติและคุณภาพที่ดี

ไว้ทริปแนะน

หมายเลขโทรศัพท์: 049-2461001
ที่อยู่: เลขที่ 87-9 ถนนกว๋อซิ่ง ตำบลเป่ยกั่ง อำเภอกว๋อซิ่ง ชนบทหนันโถ
หมายเลขโทรศัพท์: 0937-292176
ที่อยู่: เลขที่ 70 สือปี้ ตำบลเฉาหลิ่ง อำเภอกู่เคิง ชนบทอวิ๋นหลิน
หมายเลขโทรศัพท์: 05-5900488
ที่อยู่: เลขที่ 41 ตำบลหวาซัน อำเภอกู่เคิง ชนบทอวิ๋นหลิน
หมายเลขโทรศัพท์: 05-2571332
ที่อยู่: เลขที่ 7 หมู่ 9 ตำบลหลงเหย่น อำเภอเหมยซาน ชนบทเจียอี้
หมายเลขโทรศัพท์: 05-2561118
ที่อยู่: เลขที่ 71 หมู่บ้านเล่อเหย่หมู่ 2 อำเภออาลีซาน ชนบทเจียอี้
หมายเลขโทรศัพท์: 05-2561118
ที่อยู่: เลขที่ 71 หมู่บ้านเล่อเหย่หมู่ 2 อำเภออาลีซาน ชนบทเจียอี้
หมายเลขโทรศัพท์: 06-6863635
ที่อยู่: เลขที่ 6-2 หมู่บ้านเห้อเหล่าเหลียวหมู่ 1 แขวงหนันซื่อ เขตตงซาน เมืองไถหนาน
หมายเลขโทรศัพท์: 06-6863156
ที่อยู่: เลขที่ 29 ต้าหยังหมู่สาม แขวงหนันซื่อ เขตตงซัน เมืองไถหนาน
หมายเลขโทรศัพท์: 06-6861885
ที่อยู่: เลขที่ 100-9 แขวงเกาหยวน เขตตงซัน เมืองไถหนาน
หมายเลขโทรศัพท์: 06-6861880
ที่อยู่: เลขที่ 109-6 หมู่ 13 แขวงเกาหยวน เขตตงซัน เมืองไถหนาน
หมายเลขโทรศัพท์: 08-7992568
ที่อยู่: เลขที่ 11 ถนนจงเจิ้งตอนสอง ตำบลซันตี้ อำเภอซันตี้เหมิน ชนบทผิงตง
หมายเลขโทรศัพท์: 08-7832558
ที่อยู่: เลขที่ 1 – 58 ถนนจงซัน อำเภอวั่นหลวน ชนบทผิงตง
หมายเลขโทรศัพท์: 08-783713
ที่อยู่: เลขที่ 7 ซอยต้าอู่ซาน1อำเภอวั่นหลวน ชนบทผิงตง
หมายเลขโทรศัพท์: 0937-478305
ที่อยู่: เลขที่ 1 ซอยมาคาจาย่า 23 อำเภอมาคา ชนบมผิงตง
หมายเลขโทรศัพท์: 03-8870222
ที่อยู่: เลขที่ 336 ถนนจงเจิ้งหนันตอนสอง อำเภอยุ่ยซุ่ย ชนบทฮวาเหรียน
หมายเลขโทรศัพท์: 08-9571179
ที่อยู่: เลขที่ 112 บ้านหลงกว้อม่าย ตำบลหมิงฟง อำเภอเปยหนัน ชนบทไถตง
Scroll to Top