สวนเกษตรออร์แกนิกที่เล็กแต่สวยงาม ฟาร์มออแกนนิคเชิงนันทนาการลวู้เป่าสือ
ฟาร์มออแกนนิคเชิงนันทนาการลวู้เป่าสือ
“ฟาร์มออแกนนิคเชิงนันทนาการลวู้เป่าสือ” (Emerald Organic Leisure Farm) ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเหรินเหอ ซึ่งความหนาแน่นของประชากรค่อนข้างต่ำมาก⋯
Group 13Created with Sketch.

บทนำ

“ฟาร์มออแกนนิคเชิงนันทนาการลวู้เป่าสือ” (Emerald Organic Leisure Farm) ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเหรินเหอ ซึ่งความหนาแน่นของประชากรค่อนข้างต่ำมาก บนพื้นที่เพียง 5,288 ตารางเมตร ในปี 2019 ได้รับอนุมัติเป็นฟาร์มขนาดเล็ก มิใช่พื้นที่สำหรับการพักผ่อน ภายในฟาร์มไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี กำจัดวัชพืชโดยแรงคน ซึ่งเมื่อ 7 ปีก่อนได้ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มออแกนิค MOA (International Foundation for Natural Ecology Taiwan) ฟาร์มเน้นในเรื่องการผลิต แม้พื้นที่จะมีขนาดเล็ก แต่พืชผลก็อุดมสมบูรณ์ มีพืชตามฤดูกาลมากกว่า 10 ชนิด นอกจากความหลากหลายของผักตามฤดูกาลแล้ว ยังมีผลไม้ เช่น แก้วมังกรสีแดง และดอกไม้ เช่น บัวสาย มีการอนุรักษ์ดูแลระบบนิเวศเป็นอย่างดี
63-02
ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยมในการส่งเสริมการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ ดังนั้นฟาร์มลวู้เป่าสือจึงมุ่งเน้น “ดูแลสุขภาพแบบสโลว์ไลฟ์ กิจกรรมสัมผัสประสบการณ์สำหรับครอบครัว ระบบนิเวศภายในฟาร์ม” นอกจะมีผู้นำชมพร้อมบรรยายแล้ว ยังมีการวางแผนกิจกรรมเก็บผักผลไม้ตามฤดูกาล เก็บต้นหอมทำชงโย่วปิ่ง (โรตีต้นหอมไต้หวัน) เก็บดอกบัวสายชงชา และกิจกรรม DIY เกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นต่างๆ สภาพแวดล้อมฟาร์มเชิงนันทนาการที่เล็กแต่สวยงาม ที่ให้ทุกคนไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่สัมผัสได้กับทัศนียภาพที่งดงาม เพลิดเพลินไปกับความมีชีวิตชีวาของชนบท

ลักษณะเฉพาะ

ผัก

แม้ว่าพื้นที่ของไต้หวันจะไม่มากมายนัก แต่ไต้หวันกลับมีภูมิประเทศที่หลากหลาย ได้แก่ เนินเขา ภูเขา ที่ราบ ลำธารหลายสายที่ไหลมาบรรจบ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของไต้หวันมีมากมายหลายชนิดหลากสายพันธุ์ การเกษตรของไต้หวันตรงจะเน้นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาจจะปลูกแบบเอ้าดอร์ อาจจะปลูกในเรือนกระจก มีทั้งฟักทอง ข้าวโพด ขมิ้น ต้นหอม มันหวาน หัวไชเท้า ปลูกพืชผสมผสานให้เต็มทั้งผืนดิน ซึ่งจะแตกต่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีพื้นที่เน้นการปลูกพืชแบบเชิงเดี่ยว ผู้มาเยี่ยมชมจะได้สัมผัสกับความผูกพันของเกษตรกรกับผืนดิน ที่รอคอยต้อนรับผู้มาเยือน พร้อมทั้งทดลองทำการรเกษตร กำจัดศัตรูพืช รวมถึงสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของเกษตรกร
Group 5Created with Sketch.

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

actor-img00Created with Sketch.
Path 8Created with Sketch.

เบอร์โทร

+886-928-543-646

ที่อยู่

No. 302, Renhe 5th Rd., Sanxing Township, Yilan County 266 , Taiwan (R.O.C.)

ข้อมูลการเดินทาง

Scroll to Top