ความสุขที่ได้อยู่รวมกันฟาร์มที่เริ่มต้นจากการปลูกหน่อไม้ ฟาร์มนันทนาการต้าเคิง
ฟาร์มนันทนาการต้าเคิง
ตั้งอยู่ระหว่างเขตหลงฉีและเขตซินฮวา จังหวัดไถหนาน เป็นเจ้าของเป็นคนท้องถิ่นทำการเกษตรแบบดั้งเดิม ตั้งแต่รุ่นแรกของตระกูลไช่ รุ่นคุณปู่คุณย่าปลูกหน่อไม้ ปลูกผักผลไม้และเลี้ยงไก่บนเนินเขาแห่งนี้ ⋯
Group 13Created with Sketch.

บทนำ

ตั้งอยู่ระหว่างเขตหลงฉีและเขตซินฮวา จังหวัดไถหนาน เป็นเจ้าของเป็นคนท้องถิ่นทำการเกษตรแบบดั้งเดิม ตั้งแต่รุ่นแรกของตระกูลไช่ รุ่นคุณปู่คุณย่าปลูกหน่อไม้ ปลูกผักผลไม้และเลี้ยงไก่บนเนินเขาแห่งนี้ รุ่นที่สองคุณพ่อไช่เฉิงเหวินและคุณแม่ไช่ ได้พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ ทั้งการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองไต้หวันและกวางซิก้า รวมถึงปรับรูปแบบฟาร์มให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นฟาร์มนันทนาการ จากเดิมเพียงการเลี้ยงสัตว์ ได้เพิ่มในส่วนให้บริการอาหารเครื่องดื่ม ที่พักและอื่นๆ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบเต็ม ไปด้วยสไตล์บ้านไร่ บวกกับทักษะการทำอาหารที่แสนอร่อยของคุณแม่ไช่ที่ปรุงสดใหม่ ทำให้ทุกวันหยุดฟาร์มนันทนาการต้าเขิ่นจึงเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว จนที่นั่งไม่เพียงพอ
มาถึงรุ่นที่สาม พี่น้อง 3 สาวตระกูลไช่ ฟาร์มนันทนาการต้าเขิ่นไม่เพียงปลูกหน่อไม้ ปลูกผัก เลี้ยงไก่ และหมู รักษาเอกลักษณ์ความเป็นฟาร์มแบบดั้งเดิม อาหารต่างๆ ใช้แต่วัตถุดิบในท้องถิ่นผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ ทำให้ผู้มาเที่ยวไม่เพียง ได้รับประทานอาหารที่มีเอกลักษณ์ซึ่งเป็นความภูมิใจของฟาร์มแล้ว ยัง ได้สัมผัสกับธรรมชาติล้อมรอบด้วยเนินเขาเขียวขจี แวะทักทายกับสัตว์ต่างๆ ทั้งไก่ นกพิราบ นกยูง และหมูจิ๋ว สัมผัสประสบการณ์ใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ความสุขแบบบ้านไร่

ลักษณะเฉพาะ

ป่าไผ่

ธีมหลักในป่าใหญ่ที่นี่คงหนีไม่พ้น ป่าไผ่ นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพในป่า ความงามของป่าไผ่ที่สูงตระหง่านงดงาม ได้สูดน้ำมันหอมระเหยไฟทอนไซด์ (Phytoncide) รับประจุไฟฟ้าลบจากธรรมชาติ นักท่องเที่ยวจะได้ท่องเที่ยงเชิงนิเวศในป่าไผ่ ได้รู้จักกับป่าไม้ธรรมชาติ ได้รู้จักกับต้นไม้และพืชนานาชนิด และยังได้เรียนรู้กับการเกษตรแบบดั้งเดิม เช่น เก็บหน่อไม้ ทำ DIY งานประดิษฐ์จากไม้ไผ่ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหนแน่นอน
Group 5Created with Sketch.

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

actor-img00Created with Sketch.

เบอร์โทร

+886-6-594-1555

ที่อยู่

No. 82, Xinhua Dist., Tainan City 712 , Taiwan (R.O.C.)

ข้อมูลการเดินทาง

Scroll to Top