พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่เชิงนิเวศที่เต็มไปด้วยพลังชีวิต สวนวัฒนธรรมไม้ไผ่
สวนวัฒนธรรมไม้ไผ่
อุตสาหกรรมไม้ไผ่ของไต้หวันมีประวัติมายาวนานหลายร้อยปี โดยเฉพาะเขตจือซาน เมืองหนานโถวถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายไม้ไผ่ แต่ในช่วงตั้งแต่ปี 1991⋯
Group 13Created with Sketch.

บทนำ

อุตสาหกรรมไม้ไผ่ของไต้หวันมีประวัติมายาวนานหลายร้อยปี โดยเฉพาะเขตจือซาน เมืองหนานโถวถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายไม้ไผ่ แต่ในช่วงตั้งแต่ปี 1991 โรงงานหัตถกรรมไม้ไผ่จำนวนมากได้ย้ายออกไปจากพื้นที่ และป่าไผ่ในท้องถิ่นค่อยๆ เริ่มถูกแทนที่ด้วยสวนชา จนกระทั่งในปี 1997 กลุ่มผู้ผลิตไม้ไผ่ ผู้ประกอบการสวนไผ่และผู้ผลิตงานหัตถกรรมศิลป์จากไม้ไผ่ ได้รวมตัวกันเพื่ออนุรักษ์ “ไผ่” โดยจัดตั้งสวนวัฒนธรรมต้นไผ่ (Bamboo Culture Park) และจัดตั้งเป็นสหกรณ์ในปี 1999 ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมต้นไผ่ โดยใช้กลยุทธ์ผสมผสานในแนวดิ่ง “ไม้ไผ่ การจัดการ การสร้างสรรค์” เพื่อให้ระบบนิเวศไม้ไผ่ การผลิต วิถีชีวิต การสร้างสรรค์ ภูมิทัศน์และอื่นๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทำให้ที่แห่งนี้มีรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ การอนุรักษ์ระบบนิเวศ อุตสาหกรรมท้องถิ่นและสวนนิเวศวิทยาการเรียนรู้ที่มีเอกลักษณ์

เมื่อมาเยือนพิพิธภัณฑ์ คุณจะเหมือนกับเดินเข้าไปใน “นิเวศพิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ที่มีชีวิต” มีการรวมรวมข้อมูลต่างๆ ที่สมบูรณ์ การจัดการที่ดี ต้นไผ่ที่ได้รับการเพาะปลูกอย่างทะนุถนอมว่า 100 ชนิด รวมถึงสามารถชมการเผาถ่านไม้ไผ่ด้วยเตาเผาที่มีมาตรฐานอีกด้วย ภายในคุณจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของต้นไผ่ ตั้งแต่การแตกหน่อ จากต้นไผ่สู่ป่าไผ่ จนถึงการจุดไฟเพื่อเผาถ่านไม้ไผ่ เข้าใจถึงวงจรชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดของไผ่ ในปี 2008 สวนแห่งนี้ยังได้เพิ่มเติมในส่วนที่พัก “Bamboo Paradise Resort & The Bamboo Inn” และร่วมกับเขตเกษตรเชิงนันทนาการฝู้โจว จัดกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์ทางการเกษตรในพื้นที่ ให้ผู้มาเยือนได้มีโอกาสเข้าไปในฟาร์มพร้อมผู้นำพาเดินเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศผักและผลไม้ปลอดสารพิษ เรียนรู้การทำอาหาร “จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร” เพื่อให้ทุกคนเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ “การเป็นมิตรกับโลกและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ” และสร้างความทรงจำเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว

ลักษณะเฉพาะ

ป่าไผ่

ธีมหลักในป่าใหญ่ที่นี่คงหนีไม่พ้น ป่าไผ่ นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพในป่า ความงามของป่าไผ่ที่สูงตระหง่านงดงาม ได้สูดน้ำมันหอมระเหยไฟทอนไซด์ (Phytoncide) รับประจุไฟฟ้าลบจากธรรมชาติ นักท่องเที่ยวจะได้ท่องเที่ยงเชิงนิเวศในป่าไผ่ ได้รู้จักกับป่าไม้ธรรมชาติ ได้รู้จักกับต้นไม้และพืชนานาชนิด และยังได้เรียนรู้กับการเกษตรแบบดั้งเดิม เช่น เก็บหน่อไม้ ทำ DIY งานประดิษฐ์จากไม้ไผ่ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหนแน่นอน
Group 5Created with Sketch.

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

actor-img00Created with Sketch.

เบอร์โทร

+886-49-262-3928

ที่อยู่

No. 31, Fuzhou Ln., Zhushan Township, Nantou County 557 , Taiwan (R.O.C.)

ข้อมูลการเดินทาง

Scroll to Top