ฟาร์มนันทนาการหวั้งซาน สวนฟักทอง หลากสีหลายพันธุ์ ผึ้งนับร้อยรอเก็บน้ำผึ้ง
ฟาร์มนันทนาการหวั้งซาน
“ฟาร์มนันทนาการหวั้งซาน” (Wangshan Leisure Farm) ก่อตั้งในปี 1984 เดิมชื่อ “ฟาร์มผลไม้เชิงการท่องเที่ยวแคนตาลูปและฟักทองหหวั้งซาน” ผู้ก่อตั้ง หลินวั่งซาน ผู้หวนกลับสู่กลับบ้านเกิดเพื่ออุทิศตนให้กับการเกษตร

บทนำ

“ฟาร์มนันทนาการหวั้งซาน” (Wangshan Leisure Farm) ก่อตั้งในปี 1984 เดิมชื่อ “ฟาร์มผลไม้เชิงการท่องเที่ยวแคนตาลูปและฟักทองหหวั้งซาน” ผู้ก่อตั้ง หลินวั่งซาน ผู้หวนกลับสู่กลับบ้านเกิดเพื่ออุทิศตนให้กับการเกษตร ด้วยสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และคุณภาพดินที่พิเศษของเขตจ้วงเหวย เขา ได้ตัดสินใจปลูกฟักทองและแคนตาลูป มีการใช้ประโยชน์จากพืชที่ปลูกสร้างอุ โมงค์ฟักทองขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว การพัฒนารูปแบบธุรกิจเป็นไปในรูปแบบปลูกเอง ผลิตเองและทำการตลาดเอง รวมถึงประสบความสำเร็วในการผลักดันการเกษตรในท้องถิ่น ในปี 1998 ผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำแนวคิดนวัตกรรมใหม่ จนปี 2001 ได้ปรับเปลี่ยนเป็นฟาร์มนันทนาการที่ให้การบริการที่ดีขึ้น พัฒนากำจัดปัญหาเรื่องผลิตผลตามฤดูกาลทำให้ฟาร์มสามารถมีผลผลิตผลไม้ได้ในทุกฤดูกาล ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมฟาร์มเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ
เมื่อคุณมาที่ฟาร์มนันทนาการหวั้งซาน คุณจะพบว่าที่นี่เต็ม ไปด้วยบรรยากาศฟาร์มแบบท้องถิ่น เพื่อหลีกเลี่ยงการทำอันตรายระบบนิเวศและเพื่อปกป้องทัศนียภาพ ไม่เพียงไม่ใช้ปูนซีเมนต์ในการก่อสร้าง แม้แต่เครื่องใช้ไม้สอย. ทางการเกษตรต่างๆ ยังใช้แบบดั้งเดิม เดินไปกับผู้นำชมฟาร์มพร้อมบรรยายแนะนำ นอกจากจะเข้าใจเกี่ยวกับพันธุ์ฟักทองที่หลากหลาย และการเพาะปลูกที่แตกต่าง คุณยังสามารถไปยังในไร่ เข้าร่วมกิจกรรมการทำฟาร์ม เช่น การเลือกเก็บผลฟักทอง การดึงเก็บฟักทอง เข้าถึงวิถีชีวิตของเกษตรกรสวนฟักทองในหนึ่งวัน นอกจากนี้ยังมีทัวร์ระบบนิเวศการเลี้ยงผึ้งแบบพิเศษ เป็นการเปิดหูเปิดตาและ ทำความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวความสัมพันธ์การพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างผลไม้และผึ้ง มาศึกษาสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิต วัฒนธรรมในชนบทและระบบนิเวศของฟักทอง ความรู้ที่เพาะบ่มจากประสบการณ์อันยาวนาน ให้ผู้มาเยือนเข้าสู่อ้อมกอดของธรรมชาติพร้อมเรียนรู้และเติบโตอย่างมีความสุข นี่คือเคล็ดลับที่มีเสน่ห์ของฟาร์มนันทนาการหวั้งซาน

ลักษณะเฉพาะ

ผัก

แม้ว่าพื้นที่ของไต้หวันจะไม่มากมายนัก แต่ไต้หวันกลับมีภูมิประเทศที่หลากหลาย ได้แก่ เนินเขา ภูเขา ที่ราบ ลำธารหลายสายที่ไหลมาบรรจบ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของไต้หวันมีมากมายหลายชนิดหลากสายพันธุ์ การเกษตรของไต้หวันตรงจะเน้นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาจจะปลูกแบบเอ้าดอร์ อาจจะปลูกในเรือนกระจก มีทั้งฟักทอง ข้าวโพด ขมิ้น ต้นหอม มันหวาน หัวไชเท้า ปลูกพืชผสมผสานให้เต็มทั้งผืนดิน ซึ่งจะแตกต่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีพื้นที่เน้นการปลูกพืชแบบเชิงเดี่ยว ผู้มาเยี่ยมชมจะได้สัมผัสกับความผูกพันของเกษตรกรกับผืนดิน ที่รอคอยต้อนรับผู้มาเยือน พร้อมทั้งทดลองทำการรเกษตร กำจัดศัตรูพืช รวมถึงสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของเกษตรกร

ผึ้ง

ผึ้งเป็นคอนเซปหลักของบริเวณงาน ผู้จัดงานจัดให้มีการนำชมระบบนิเวศของผึ้ง ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจถึงขั้นตอนการเลี้ยงผึ้ง การจัดเก็บน้ำผึ้ง การแปรรูปและการเก็บรักษา ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม DIY ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ผู้เยี่ยมชมจะได้สัมผัสประสบการณ์การเก็บน้ำผึ้ง เก็บเกสร พร้อมทั้งทดลองเป็นเกษตรกรเลี้ยงผึ้ง 1 วันเต็มๆ

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

actor-img00Created with Sketch.

เบอร์โทร

+886-932-088-992

ที่อยู่

No. 107-7, Xinnan Rd., Zhuangwei Township, Yilan County 263 , Taiwan (R.O.C.)

ข้อมูลการเดินทาง

Scroll to Top